அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் (வரஹ்) வல்ல இறையவனின் அருளால் பதிவுகள் வளர்ந்து கொண்டேயிருக்குமாதலால் அடிக்கடி இந்த இணைப்புக்கு வாருங்கள்.

Monday, June 7, 2010

ஏர்வாடி புதியதோர் "ஏ டிஎம்"


ஏர்வாடி புதியதோர் ஐ.ஒ.பி இன் "ஏடிஎம்" 04/06/2010 அன்று உதயமானத் இதில் அனைத்து சமுதாய உள்ளங்களும் கலந்து கொண்டனர்

No comments:

Post a Comment